Zásady zpracovní osobních údajů

Zásady zpracovní osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: "GDPR") je Jan Jung, fyzická osoba zapsána v Živnostenském rejstříku ŽÚ města Plzně, IČ 06855423 (dále jen: "správce").
 2. Kontaktní údaje správce: info@janjung.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, případně kombinace informací, které lze využít k identifikaci konkrétní fyzické osoby, zejména jméno a příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, IP adresa nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zpracovávané osobní údaje a jejich důvod

 • Jméno, příjmení, adresa, datum narození, IČ - údaje jsou používány pro daňové doklady, fakturaci, smlouvy a souhlasy pro zveřejnění fotografií.
 • E-mail - komunikace pro domlouvání zakázky, zasílání cenové nabídky, předání informace o dostatku volného času potřebného k realizaci zakázky.
 • Telefonní číslo - komunikace pro rychlejší a přesnější pochopení Vašich požadavků. Důležitý zejména v akutních případech (nemoc, zranění, bloudění).
 • Fotografie - Zpracování probíhá v originálním softwaru od společnosti Adobe. Ke zpracování fotografií je používána aplikace Lightroom a Photoshop. Fotografie, autorská díla umístěné na těchto stránkách jsou zde na základě souhlasu ať už ve formě písemného, tak i ve formě ústního.


III. Přehled zpracovávaných osobních údajů

 • Důvod - Plnění smlouvy; Zákonná povinnost; Souhlas
 • Účel - Vyřízení poptávky, Účetní doklad, Zveřejnění fotografií
 • Údaje - Jméno, příjmení, e-mail, případně další mě sdělené osobní a kontaktní údaje; Fakturační údaje zákazníka; Fotografie - Umělecká díla
 • Zdroj údajů - E-mail, konverzace na facebookové stránce, telefon; E-mail, konverzace na facebookové stránce, telefon, Autorská díla - autor: Jan Jung
 • Příjemci (zpracovatelé) - mailingové služby včetně datového úložiště, tištěné a písemné dokumenty; mailingové služby, tištěné a písemné dokumenty; Návštěvníci webových eventuelně facebookových stránek

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • v případě dotazu nebo poptávky po dobu 1 roku.
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
 • po dobu 3 let z důvodu plnění zákonné povinnosti

V. Vaše práva


1.        Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18. GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním údajů

2.      Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
         domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


VI. Závěrečná ustanovení

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte v případě kontaktování správce prostřednictvím jeho e-mailu, konverzace na facebookové stránce či telefonu.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.